A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie kaliskim: projekt realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Realizacja od 01.2014
Nasi eksperci prowadzą w tym projekcie szkolenia obejmujące tematy związane z: pracą zespołową nauczycieli – jej psychologicznymi aspektami, metodami budowania zespołu, zasadami pracy w zespołach nauczycielskich, komunikacją interpersonalną w pracy zespołowej, korzystaniem z zasobów członków zespołu oraz z pobudzaniem i wykorzystaniem kreatywności uczniów na godzinie wychowawczej.

 

Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim: projekt realizowany przez Powiat Krotoszyński

Realizacja od 04 do 05.2014
W ramach projektu odpowiedzialni byliśmy za prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z tematów związanych ze współpracą z rodzicami, pracą zespołową nauczycieli oraz metodami aktywizującymi i motywującymi do nauki. Nasi eksperci przeprowadzili warsztaty obejmujące zagadnienia takie jak: komunikacja z rodzicami, prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych z rodzicami, rozwiązywanie konfliktów na linii nauczyciel – nauczyciel i nauczyciel – rodzic, jednolitość działań w zakresie współpracy z rodzicami jak i  stosowane innowacyjnych metod aktywizujących oraz angażowanie uczniów do działania.  

 

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez  wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim: projekt realizowany przez Powiat Rawicki

Realizacja od  02 do 04.2014
W ramach prowadzonych w projekcie działań byliśmy odpowiedzialni za prowadzenie warsztatów i konsultacji grupowych dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania. Tematyka szkoleń prowadzonych przez naszych ekspertów obejmowała zagadnienia związane z budowaniem współpracy na linii rodzic – szkoła (Rodzice są partnerami szkoły), radzeniem sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym (Nauczyciel 45+), budowaniem i efektywnym działaniem zespołów nauczycielskich w szkole, różnicowaniem metod pracy na lekcji i wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego w praktyce (Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych).

 

System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli: projekt realizowany przez Powiat Wągrowiecki

Realizacja od 02 do 03.2014
Nasi eksperci prowadzili dla nauczycieli szkolenia koncentrujące się na dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy – „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” obejmował zagadnienia związane m.in. z motywowaniem uczniów do nauki, komunikacją interpersonalną, diagnozą mocnych i słabych stron ucznia  oraz metodami aktywizującymi w nauczaniu. Drugi obszar : „Nauczyciel 45+”  zawierał tematykę efektywnej komunikacji w zespole oraz z rodzicami, budowaniu postawy asertywnej i stosowaniu technik asertywnych, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz sposobów prowadzenia negocjacji i mediacji.

 

Nauczyciel na miarę XXI wieku: projekt realizowany  w partnerstwie z firmą pwn.pl (Liderem)

Realizacja od 03.2013 do 02.2014
Celem projektu było kompleksowe podniesienie kompetencji nauczycielek i nauczycieli z 5 szkół ze wszystkich trzech poziomów nauczania:
•    Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie,
•    Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach,
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli,
•    Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Szelejewie Pierwszym,
•    Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu.

 

W ramach projektu odpowiedzialni byliśmy za prowadzenie i koordynację szkoleń z zakresu:
•    Metody aktywizujące w nauczaniu, w tym z wykorzystaniem ICT (łącznie 320 godzin szkoleniowych)
•    Ocenianie kształtujące (łącznie 320 godzin szkoleniowych)
•    Praca z uczniem o nietypowych potrzebach edukacyjnych (łącznie 440 godzin szkoleniowych)
•    Nauczyciel jako wychowawca (łącznie 704 godziny szkoleniowe)
Szkolenia te prowadziliśmy pod szyldem Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA (www.progresfera.edu.pl), którego jesteśmy organem prowadzącym.

Projekty UE

NASI KLIENCI

Firma AiA dobrze wywiązała się ze swoich obowiązków. Zajęcia przeprowadzone zostały w sposób dopasowany do specyfiki i potrzeb młodzieży w wieku 16-19 lat. Atutem usług firmy była terminowość, odpowiedzialne podejście do realizowanych działań oraz wywiązywanie się z warunków umowy.
PWN.pl Poznań 2012

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054