A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych: projekt realizowany przez Polski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Realizacja od 06 do 07.2014
Nasi specjaliści odpowiadali za przygotowanie raportu ewaluacyjnego, który stanowił podstawę do modyfikacji wypracowanego w projekcie programu nauczania przedsiębiorczości oraz języków obcych w biznesie w szkołach ponadgimnazjalnych. Aby wykonać to zadanie eksperci przeprowadzili między innymi analizę informacji dostarczonych przez nauczycieli testujących program zawartych w raportach kwartalnych, zbadali przyrost wiedzy i kompetencji uczniów na podstawie wypełnianych przez nich testów, sprawdzili narzędzia pod kątem poprawności merytorycznej oraz przeanalizowali inne, dostępne dane.

 

Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych: projekt realizowany przez Polski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Realizacja od 04 do 05.2013
W zakres obowiązków naszych ekspertów wchodziło stworzenie Kwestionariusza Inteligencji Wielorakich, opartego na koncepcji H. Gardnera. Kwestionariusz ten jest pierwszym w Polsce psychometrycznym, opartym na zadaniach, testem do badania Inteligencji Wielorakich, przeznaczonym do badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nasi specjaliści odpowiedzialni byli za opracowanie merytoryczne narzędzia, współpracę z podwykonawcami (grafikiem, muzykami), przeprowadzenie badań pilotażowych oraz normalizacyjnych, a następnie opracowanie psychometryczne w postaci podręcznika testowego. Kwestionariusz znajduje się pod adresem:  www.imkp.paip.pl/# (odnośnik – arkusz oceny predyspozycji) i  służy obecnie nauczycielom oraz szkolnym doradcom jako pomoc w diagnozie zdolności uczniów.

 

Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych: projekt realizowany przez firmę pwn.pl

Realizacja od 05.2011 do 07.2012
W tym innowacyjnym, ponadnarodowym projekcie (którego głównym celem było wypracowanie zupełnie nowego programu nauczania Podstaw Przedsiębiorczości, zgodnego z europejskimi trendami) nasi pracownicy pełnili funkcję ekspertów ds. monitoringu i ewaluacji. Dbali, więc o to, aby projekt realizowany był zgodnie z założonym harmonogramem, prowadzili ewaluację prowadzonych w ramach projektu działań, monitorowali postęp prac w szkołach, badali postawy uczniów oraz prowadzili szereg dodatkowych działań.

 

Badanie w szkołach podstawowych: Badanie prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Realizacja od 02.2010 do 04.2010
W ramach projektu nasi psychologowie przebadali Testem Matryc Progresywnych Ravena ponad 350 dzieci w 13 szkołach podstawowych. Ponadto zajmowali się zbieraniem dodatkowych danych od rodziców i nauczycieli niezbędnych do oszacowania Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Projekty UE

NASI KLIENCI

Rekrutacja wykonana dla firmy Histo przeprowadzona została przy użyciu najnowocześniejszych metod, w miłej atmosferze i w krótkim czasie. Z całym przekonaniem mogę polecić AiA jako rzetelnych i profesjonalnych rekruterów.
Histo Poznań 23.11.2009

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054