A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

W obecnych, dynamicznie zmieniających się organizacjach praca etatowa, w której pracownik wykonuje wciąż te same, powtarzalne i izolowane od innych obowiązki staje się przeszłością. XXI wiek będzie czasem projektów, pracy w często interdyscyplinarnych zespołach, złożonych ze specjalistów, wnoszących swoją wiedzę i umiejętności dla osiągnięcia postawionego przed zespołem celu. Porozumienie się i korzystanie z doświadczenia i kompetencji współpracowników wymaga posiadania specyficznych zdolności związanych z umiejętnością skutecznego komunikowania się (a więc rozmawiania, a nie tylko mówienia) oraz współpracy i uzupełniania wniesionego przez członków grupy wkładu. Stąd też umiejętność współpracy jest jedną z najbardziej cenionych przez pracodawców kompetencji. Zdolnością którą nie tylko warto, ale wręcz należy rozwijać aby odnieść zawodowy sukces.

 

Cel szkolenia – autodiagnoza posiadanych kompetencji oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających efektywnej współpracy w zespole

 
Zakres tematyczny szkolenia:

 

Moduł 1 - Efektywna komunikacja
 • Wykorzystanie efektu pierwszego wrażenia - efekt anielski i efekt diabelski
 • Komunikacja niewerbalna i emocje w komunikacji
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Sztuka rozmowy – zadawanie pytań
 • Komunikacja na 4 płaszczyznach
 • Indywidualne style komunikacji
 
Moduł 2 – Współpraca w zespole
 • Role zespołowe
 • Predyspozycje i preferencje do pełnienia określonych ról zespołowych
 • Podejmowanie decyzji w zespole
 • Cykl Deminga jako sposób usprawniania pracy zespołu
 • Udzielanie informacji zwrotnych w zespole zgodnie z modelem FUO
 • Reagowanie na sytuacje konfliktowe w zespole

 

Moduł 3 - Zawodowy savoir-vivre - etykieta biznesowa

szkolenia

NASI KLIENCI

Zajęcia prowadzone przez trenerów AiA zrealizowane zostały w sposób należyty i na wysokim poziomie merytorycznym. Z przyjemnością polecamy firmę AiA jako zaufanego i profesjonalnego partnera w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli.
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 2014

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054