A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Wdrażanie idei Work - Life Balance w nasze życie nie zaczyna się wcale od naszego otoczenia – od zmiany szkoły, pracy, przełożonego, znajomych itd. Zaczyna się – od zmiany naszej mentalności. Powszechne jednak przekonanie, iż wystarczy zdecydowanie oddzielić, czy wręcz odizolować od siebie świat zawodowy i prywatny, jest… mitem. Praca jest podstawową formą aktywności dorosłego człowieka, jest integralną częścią, budującą tożsamość danej osoby. Zamiast więc usztywniać się w narzuconych podziałach, lepiej zaakceptować fakt, iż nasze życie prywatne i praca są ze sobą powiązane. I znaleźć sposób, by przeplatanie się tych dwóch światów służyło naszej równowadze, naszemu szczęściu i – rozwojowi.

 

We współczesnej rzeczywistości czas stał się jednym z najcenniejszych zasobów, którym warto gospodarować mądrze i z uwzględnieniem najistotniejszych celów – zarówno tych przynależnych do własnego stanowiska pracy, jak i związanych z długofalową strategią całej organizacji. Wyznaczanie priorytetów, planowanie, określanie kluczowych zadań i ich umiejscowienie w czasie stało się umiejętnością, której opanowanie jest krytyczne dla efektywności każdego pracownika.

 

Cel ogólny szkolenia: rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie utrzymywania życiowej równowagi, elastycznego łączenia życia zawodowego i prywatnego z uwzględnieniem osobistych celów, potrzeb i priorytetów

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

  • Koło czasu i koło priorytetów
  • Proaktywność – czyli wpływanie na rzeczywistość
  • Asertywność jako sposób obrony swoich granic i wyrażania uczuć
  • Zwiększanie kontroli nad sobą i osobistej efektywności w obliczu zmian i wyzwań
  • Autodiagnoza zarządzania czasem
  • Metody ustalania priorytetów – matryca Eisenhowera, zasada Pareto
  • Przeszkody w efektywnym zarządzaniu czasem – pożeracze czasu, odwlekanie wykonania zadań, nieefektywne planowanie
  • Metody organizacji czasu – Getting Things Done, Metoda ALPEN, reguła 60/40, krzywa dobowej wydajności
  • Zadania a projekty
  • Budowanie motywacji – wyznaczanie celów SMART, checklisty

szkolenia

NASI KLIENCI

Przebieg dotychczasowej współpracy, profesjonalne przygotowanie każdego projektu oraz umiejętność reagowania na potrzeby zleceniodawców pozwalają postrzegać panie Aleksandrę Klupś i Agnieszkę Kuca jako rzetelnych partnerów wypełniających doskonale swoje zobowiązania.
AiP Poznań 2011

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054