A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Efektywne planowanie ścieżki kariery wymaga uwzględnienia wielu czynników: własnych zainteresowań, wykształcenia, doświadczenia, ale też – marzeń, potencjału i chęci dalszego rozwoju. Na dzisiejszym, szybko zmieniającym się rynku pracy, najważniejsza jest postawa przedsiębiorcza, która nie oznacza jedynie dążenia do zakładania własnej firmy. Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje człowieka, który zna siebie i swoje możliwości, który potrafi wyznaczyć sobie cele zgodne z jego osobistymi dążeniami, ale też – zgodne z rzeczywistością. Spotkanie z doradcą zawodowym może być jednym z milowych kroków na drodze poznania siebie w kontekście kariery zawodowej.

 

W ramach usługi doradczej prowadzone są następujące działania:

Spotkanie 1:

 

  • rozmowa doradcza – spotkanie z psychologami/ doradcami zawodowymi, w czasie którego ustalone zostają pola kompetencji, związanych z pracą zawodową, obszary do pracy, zainteresowania i preferencje, oraz potencjalne ścieżki rozwoju zawodowego i dalszego kształcenia. Rozmowa prowadzona jest w oparciu o wywiad behawioralny oraz Teorię Konstruktów Personalnych Kelly’ego. Wywiad skonstruowany jest tak, aby Klient miał możliwość określenia jaki sposób spostrzega zawody, jak je różnicuje, jakimi kategoriami się posługuje, kiedy myśli o pracy zawodowej. Rozmowa trwa około 1 godziny.
  • wypełnianie testów psychologicznych – narzędzia używane podczas doradztwa zawodowego, są profesjonalnymi, wystandaryzowanymi kwestionariuszami stworzonymi na potrzeby diagnozy potencjału, obszarów  preferencji oraz zainteresowań. Są one dostępne wyłącznie dla psychologów i doradców zawodowych (dystrybuowane przez Pracownię Testów Psychologicznych).

Spotkanie 1 trwa od 1,5 – 2 godzin.

 

Utworzenie diagnozy – jest ona sporządzona w formie pisemnej i zawiera: opis zainteresowań i preferencji, opis mocnych stron oraz obszarów do pracy (wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich rozwoju) oraz rekomendacje zawodowe i (jeśli jest taka potrzeba) edukacyjne.

 

Spotkanie 2:

 

  • negocjacja diagnozy – w tym celu odbywa się kolejne spotkanie, na którym następuje przekazanie Klientowi diagnozy, oraz omówienie wniosków i sugestii doradców. Podczas spotkania stworzona zostaje przestrzeń na zadawanie pytań, uściślanie informacji, udzielenie dotykowych wskazówek. Spotkanie trwa około 40 minut.

 

 

Dodatkowo, dla osób, które zamierzają w najbliższym czasie zmienić pracę lub poszukują zajęcia dla siebie polecamy również inne usługi – coaching zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz pomoc/ przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

doradztwo dla osób indywidualnych

NASI KLIENCI

Prowadzące warsztaty wykazały się doskonałym przygotowaniem merytorycznym, elastycznym podejściem do zapotrzebowania uczestników oraz umiejętnością przekładania wiedzy na proste przykłady.
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie WLKP 2014

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054