A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Efektywne planowanie ścieżki kariery wymaga uwzględnienia wielu czynników: własnych zainteresowań, wykształcenia, doświadczenia, ale też – marzeń, potencjału i chęci dalszego rozwoju. Na dzisiejszym, szybko zmieniającym się rynku pracy, najważniejsza jest postawa przedsiębiorcza, która nie oznacza jedynie dążenia do zakładania własnej firmy. Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje człowieka, który zna siebie i swoje możliwości, który potrafi wyznaczyć sobie cele zgodne z jego osobistymi dążeniami, ale też – zgodne z rzeczywistością. Spotkanie z doradcą zawodowym może być jednym z milowych kroków na drodze poznania siebie w kontekście kariery zawodowej.

 

W ramach usługi doradczej prowadzone są następujące działania:

Spotkanie 1:

 

  • rozmowa doradcza – spotkanie z psychologami/ doradcami zawodowymi, w czasie którego ustalone zostają pola kompetencji, związanych z pracą zawodową, obszary do pracy, zainteresowania i preferencje, oraz potencjalne ścieżki rozwoju zawodowego i dalszego kształcenia. Rozmowa prowadzona jest w oparciu o wywiad behawioralny oraz Teorię Konstruktów Personalnych Kelly’ego. Wywiad skonstruowany jest tak, aby Klient miał możliwość określenia jaki sposób spostrzega zawody, jak je różnicuje, jakimi kategoriami się posługuje, kiedy myśli o pracy zawodowej. Rozmowa trwa około 1 godziny.
  • wypełnianie testów psychologicznych – narzędzia używane podczas doradztwa zawodowego, są profesjonalnymi, wystandaryzowanymi kwestionariuszami stworzonymi na potrzeby diagnozy potencjału, obszarów  preferencji oraz zainteresowań. Są one dostępne wyłącznie dla psychologów i doradców zawodowych (dystrybuowane przez Pracownię Testów Psychologicznych).

Spotkanie 1 trwa od 1,5 – 2 godzin.

 

Utworzenie diagnozy – jest ona sporządzona w formie pisemnej i zawiera: opis zainteresowań i preferencji, opis mocnych stron oraz obszarów do pracy (wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich rozwoju) oraz rekomendacje zawodowe i (jeśli jest taka potrzeba) edukacyjne.

 

Spotkanie 2:

 

  • negocjacja diagnozy – w tym celu odbywa się kolejne spotkanie, na którym następuje przekazanie Klientowi diagnozy, oraz omówienie wniosków i sugestii doradców. Podczas spotkania stworzona zostaje przestrzeń na zadawanie pytań, uściślanie informacji, udzielenie dotykowych wskazówek. Spotkanie trwa około 40 minut.

 

 

Dodatkowo, dla osób, które zamierzają w najbliższym czasie zmienić pracę lub poszukują zajęcia dla siebie polecamy również inne usługi – coaching zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz pomoc/ przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

doradztwo dla osób indywidualnych

NASI KLIENCI

AiA przeprowadziła dokładną analizę naszych wymagań w stosunku do potencjalnego pracownika, przygotowała precyzyjną charakterystykę poszukiwanej osoby, a następnie, wykorzystując nowoczesne metody rekrutacyjne, w krótkim czasie przedstawiła nam odpowiednich kandydatów. Jesteśmy w pełni zadowoleni z zatrudnienia jednej z rekomendowanych przez AiA osób.
Please sp z o. o. Konin 30.04.2010

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054