A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Nowa Era dla Kobiet 50+ oraz Weź swój los we własne ręce: projekty realizowane przez Fundację Familijny Poznań

Realizacja od 12.2013 do 10.2014
Celem obu projektów jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Nasi trenerzy rozpoczynali cykl zajęć dla beneficjentów – prowadzili warsztaty motywacyjne. Ich zadaniem było pobudzenie w uczestnikach motywacji do działania – praca nad ich samooceną, poczuciem sprawstwa, postawą proaktywną, stawianiem celów, budowaniem podstawy asertywnej, przygotowaniem się do wprowadzanych zmian. Dodatkowym celem postawionym przez naszych trenerów była integracja grupy, tak aby zwiększyć skuteczność pracy na dalszych etapach realizacji projektu.

 

Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia w województwie śląskim: projekt realizowany przez „EMAT” HRC Elżbieta Matysiak

Realizacja od 02 do 03.2014
W ramach tego projektu nasi trenerzy prowadzili grupowe poradnictwo psychospołeczne. Obejmowało ono przeprowadzenie warsztatów z zakresu: metod podnoszenia własnej motywacji do działania, umiejętności rozwiązywania problemów,  radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, współpracy w zespole, budowania postawy asertywnej oraz rozwijania inteligencji emocjonalnej i społecznej beneficjentów.  

 
Niepełnosprawny na rynku pracy: projekt realizowany przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Realizacja od 12.2012 do 09.2013
W tym projekcie odpowiedzialni byliśmy za prowadzenie zajęć z tematów: kuźnia optymizmu – warsztaty motywacyjne oraz warsztaty asertywności. Zadaniem naszych trenerów tym projekcie było więc: zwiększanie motywacji uczestników, praca nad ich samooceną, kompetencjami społecznymi ,poczuciem sprawstwa i posiadania wpływu na otaczająca rzeczywistość, budowanie postawy asertywnej, praca nad metodami radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i stresem, wreszcie przekazanie technik obrony przed psychomanipulacjami.  
Dodatkowo każdy z beneficjentów objęty został przez naszą kadrę wsparciem indywidualnym – nasi psychologowie prowadzili spotkania, podczas których pracowali nad obszarami, w których rozwój był najbardziej istotny z punktu widzenia uczestników.

 

Pomoc dla samopomocy dla kobiet w wieku 45+: projekt realizowany przez Fundację Familijny Poznań

Realizacja od 07.2012 do 08.2013
W zakres naszych obowiązków wchodziło zaprojektowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu mnemotechnik, technik efektywnego uczenia się oraz szybkiego czytania. Celem prowadzonych przez naszych trenerów zajęć było bowiem przygotowanie objętych wsparciem Pań do efektywnej nauki w trakcie późniejszych zajęć twardych – kursów zawodowych. Dodatkowym wyzwaniem, jakie przed sobą postawiliśmy, było zwiększanie świadomości uczestniczek w zakresie ich możliwości uczenia oraz wzmacnianie pewności siebie w tym zakresie.

Projekty UE

NASI KLIENCI

Przebieg dotychczasowej współpracy, profesjonalne przygotowanie każdego projektu oraz umiejętność reagowania na potrzeby zleceniodawców pozwalają postrzegać panie Aleksandrę Klupś i Agnieszkę Kuca jako rzetelnych partnerów wypełniających doskonale swoje zobowiązania.
AiP Poznań 2011

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054