A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Ogromny spływ CV…. i co dalej?

Niektórzy pracodawcy posiadają kadrę, która może zająć się przygotowaniem ogłoszenia oraz zebraniem napływających na nie dokumentów aplikacyjnych. Często również pracownicy ci bez większych problemów dokonują wstępnej selekcji otrzymanych CV pod kątem spełniania „twardych” wymagań danego stanowiska (wiedzy, wykształcenia, doświadczenia w określonej branży). Większe trudności pojawiają się jednak przy sprawdzaniu kompetencji miękkich, które wiąże się z zaproszeniem potencjalnych kandydatów na rozmowę oraz z przygotowaniem odpowiednich narzędzi, które umożliwiłyby profesjonalną diagnozę posiadanych przez kandydatów umiejętności. Zarówno przygotowanie, jak i późniejsze prowadzenie rozmów wymaga sporego nakładu czasu, którego pracownikom firmy, a już tym bardziej osobom zarządzającym brakuje.

 

Dlatego też AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna stworzyła usługę dopasowaną specjalnie do potrzeb takich firm:
  • firma samodzielnie dokonuje pierwszej selekcji napływających dokumentów aplikacyjnych i decyduje, którzy kandydaci mają zostać zaproszeni na rozmowę
  • wybrane przez firmę osoby są sprawdzane za pomocą profesjonalnych narzędzi i testów pod kątem rozwoju wybranych kompetencji miękkich
  • firma otrzymuje diagnozy wybranych kandydatów, uwzględniające stopień ich dopasowania do pożądanego profilu pracownika

 

Dlaczego warto?
  • wybór tej usługi wiąże się z zachowaniem dużej kontroli nad procesem rekrutacji przy jednocześnie minimalnym nakładzie czasu, przeznaczonym na sprawdzanie kandydatów
  • dokonanie wstępnej selekcji CV przez pracowników firmy angażuje ich w rozwój organizacji
  • przekazanie firmie zewnętrznej wyłącznie diagnozy wybranych kandydatów zmniejsza znacznie koszty usługi, przy zachowaniu pełen gwarancji profesjonalizmu prowadzonej rekrutacji

To pracodawca wie najlepiej, czy najlepszym rozwiązaniem dla jego firmy jest zlecenie pełnej rekrutacji czy też wyłącznie diagnozy wybranych osób.

 

Numer w rejestrze agencji zatrudnienia 7682

rekrutacje

NASI KLIENCI

Firma AiA dobrze wywiązała się ze swoich obowiązków. Zajęcia przeprowadzone zostały w sposób dopasowany do specyfiki i potrzeb młodzieży w wieku 16-19 lat. Atutem usług firmy była terminowość, odpowiedzialne podejście do realizowanych działań oraz wywiązywanie się z warunków umowy.
PWN.pl Poznań 2012

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054