A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Współczesny rynek niejednokrotnie wywołuje dynamiczne zmiany w organizacjach. Powiązane z nimi restrukturyzacje są często związane z koniecznością zwolnienia części pracowników. Nawet jednak w takiej sytuacji organizacja może zadbać o swój wizerunek, podejmując działania mające na celu złagodzenie  odczuwalnych przez pracownika skutków utraty pracy. Inny słowy – organizacja może zaproponować zwalnianym lub zagrożonym zwolnieniem pracownikom outplacement.

 

Firma AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna, posiadając duże doświadczenie w zakresie rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz szkolenia kompetencji, oferuje program outplacementu, na który składają się:

 

 • szkolenia z zakresu poruszania się po rynku pracy
 • szkolenia z przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • treningi indywidualne zachowania podczas spotkania rekrutacyjnego, umożliwiające przećwiczenie rozmów rekrutacyjnych
 • warsztaty przygotowujące do uczestnictwa w Assessment Centre
 • coaching w zakresie rozszerzania świadomości własnych predyspozycji, silnych stron i preferencji zawodowych wraz z pisemną diagnozą, pomagającą w określeniu dalszej ścieżki kariery zawodowej

 

 

Co zyskują pracownicy?
 • pogłębiają świadomość swoich mocnych stron i kompetencji, a dzięki temu – rozszerzają perspektywę własnej ścieżki kariery zawodowej
 • zyskują pomoc w tworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, które pozwolą im wyróżnić się spośród innych kandydatów
 • uczą się aktywnie poszukiwać nowej pracy, przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów i swoich cech, które decydują o ich konkurencyjności na rynku pracy
 • otrzymują wsparcie, które pomaga im  w zmianie spojrzenia na trudną sytuację utraty pracy
 • żegnają się z byłym pracodawcą przekonani, że uzyskali od niego pomoc

 

Co zyskuje pracodawca?
 • zapewnia pozytywny wizerunek swojej firmy zarówno wśród byłych, jak i obecnych i przyszłych pracowników
 • zwiększa lojalność wobec firmy stałych pracowników, którzy są przekonani o możliwości otrzymania od niego pomocy
 • może zredukować koszty zwolnień, unikając absencji czy spadku efektywności
 • rozwija ideę CSR – Społecznej odpowiedzialności biznesu - w swojej organizacji

 

Sytuacja zwalniania pracownika jest najczęściej trudna dla obu stron. Jak ją złagodzić? Odpowiedzią jest właśnie program outplacementu.

szkolenia

NASI KLIENCI

Zespół Aleksandra Klupś, Agnieszka Kuca profesjonalnie przeprowadził badania psychologiczne kandydatów ubiegających się o stanowisko Dyrektora Instytutu i przedstawił Komisji Wyborczej. Wyniki tej opinii były jednym z czynników decydujących o wyborze Dyrektora, co świadczy o odpowiednich kompetencjach zawodowych AiA.
Instytut Technologii Drewna Poznań 31.07.2013

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054