A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Współczesny rynek niejednokrotnie wywołuje dynamiczne zmiany w organizacjach. Powiązane z nimi restrukturyzacje są często związane z koniecznością zwolnienia części pracowników. Nawet jednak w takiej sytuacji organizacja może zadbać o swój wizerunek, podejmując działania mające na celu złagodzenie  odczuwalnych przez pracownika skutków utraty pracy. Inny słowy – organizacja może zaproponować zwalnianym lub zagrożonym zwolnieniem pracownikom outplacement.

 

Firma AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna, posiadając duże doświadczenie w zakresie rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz szkolenia kompetencji, oferuje program outplacementu, na który składają się:

 

 • szkolenia z zakresu poruszania się po rynku pracy
 • szkolenia z przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • treningi indywidualne zachowania podczas spotkania rekrutacyjnego, umożliwiające przećwiczenie rozmów rekrutacyjnych
 • warsztaty przygotowujące do uczestnictwa w Assessment Centre
 • coaching w zakresie rozszerzania świadomości własnych predyspozycji, silnych stron i preferencji zawodowych wraz z pisemną diagnozą, pomagającą w określeniu dalszej ścieżki kariery zawodowej

 

 

Co zyskują pracownicy?
 • pogłębiają świadomość swoich mocnych stron i kompetencji, a dzięki temu – rozszerzają perspektywę własnej ścieżki kariery zawodowej
 • zyskują pomoc w tworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, które pozwolą im wyróżnić się spośród innych kandydatów
 • uczą się aktywnie poszukiwać nowej pracy, przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów i swoich cech, które decydują o ich konkurencyjności na rynku pracy
 • otrzymują wsparcie, które pomaga im  w zmianie spojrzenia na trudną sytuację utraty pracy
 • żegnają się z byłym pracodawcą przekonani, że uzyskali od niego pomoc

 

Co zyskuje pracodawca?
 • zapewnia pozytywny wizerunek swojej firmy zarówno wśród byłych, jak i obecnych i przyszłych pracowników
 • zwiększa lojalność wobec firmy stałych pracowników, którzy są przekonani o możliwości otrzymania od niego pomocy
 • może zredukować koszty zwolnień, unikając absencji czy spadku efektywności
 • rozwija ideę CSR – Społecznej odpowiedzialności biznesu - w swojej organizacji

 

Sytuacja zwalniania pracownika jest najczęściej trudna dla obu stron. Jak ją złagodzić? Odpowiedzią jest właśnie program outplacementu.

szkolenia

NASI KLIENCI

Zajęcia prowadzone były z zachowaniem najwyższego profesjonalizmu, trenerki wykazały się elastycznością w podejściu do potrzeb uczestników oraz wrażliwością na ich indywidualną sytuację. Otrzymały wysokie noty w prowadzonych wśród samych uczestników ankietach ewaluacyjnych. Usługa była wykonana terminowo, z dużą dbałością o realizację zawartych w umowie wymagań i postanowień.
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Poznań 2014

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054