A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Każda zarządzająca pracownikami produkcyjnymi - kierownicy zmianowi czy tez brygadziści są grupą dość często pomijaną podczas prowadzenia szkoleń dla pracowników firm. Tymczasem ich oddziaływania na podległych pracowników im jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wydajności zespołu, a więc i efektywności całej firmy. Kształtowanie umiejętności przywódczych u liderów na produkcji - w tym kwestii umiejętnego motywowania pracowników, egzekwowania wykonania zadań czy prowadzenia ocen pracowniczych stanowi doskonałą inwestycję, która zwróci się w postaci większej efektywności produkcji oraz mniejszej rotacji pracowników.

Poznaj naszą metodykę pracy. Dowiedź się jak prowadzimy warsztaty, jakich używamy materiałów, jak dopasowujemy się do klienta oraz jakie mamy doświadczenie.

Kompetencje związane z wystąpienia publicznymi mogą decydować o efektywności pracowników na bardzo zróżnicowanych stanowiskach. Osoby zatrudnione w firmach prowadzą zarówno małe zebrania zespołów, jak i duże spotkania biznesowe,  ogłaszają nowe projekty i motywują do pracy swoich podwładnych, prowadzą negocjacje, przekazują istotne oświadczenia, prezentują wyniki raportów, inicjują wprowadzanie udoskonaleń… Wszystkie te sytuacje są powiązane z wystąpieniem. A w wystąpieniach nie chodzi o to, by przeczytać kilka słów z kartki – chodzi o występ, który przekona słuchaczy.

W 2010 roku opublikowany został raport: „The Cost of Poor Customer Service: The Economic Impact of the Customer Experience and Engagement”, bazujący na badaniu przeprowadzonym wśród 8 800 konsumentów z 16 krajów, reprezentujących różny przedział wiekowy i dochodowy. Wyniki uzyskane podczas tego badania wykazały, że niedostateczny poziom obsługi Klienta w firmach powoduje straty sięgające 338,5 mld. USD rocznie. Straty te związane są z rezygnacją Klienta z usług firmy lub jego przejściem do konkurencji ze względu na złe doświadczenia w obsłudze Klienta. Szacuje się, że np. w Polsce średnia wartość każdego utraconego Klienta wynosi 145 EUR rocznie.

Wdrażanie idei Work - Life Balance w nasze życie nie zaczyna się wcale od naszego otoczenia – od zmiany szkoły, pracy, przełożonego, znajomych itd. Zaczyna się – od zmiany naszej mentalności. Powszechne jednak przekonanie, iż wystarczy zdecydowanie oddzielić, czy wręcz odizolować od siebie świat zawodowy i prywatny, jest… mitem. Praca jest podstawową formą aktywności dorosłego człowieka, jest integralną częścią, budującą tożsamość danej osoby. Zamiast więc usztywniać się w narzuconych podziałach, lepiej zaakceptować fakt, iż nasze życie prywatne i praca są ze sobą powiązane. I znaleźć sposób, by przeplatanie się tych dwóch światów służyło naszej równowadze, naszemu szczęściu i – rozwojowi.

W obecnych, dynamicznie zmieniających się organizacjach praca etatowa, w której pracownik wykonuje wciąż te same, powtarzalne i izolowane od innych obowiązki staje się przeszłością. XXI wiek będzie czasem projektów, pracy w często interdyscyplinarnych zespołach, złożonych ze specjalistów, wnoszących swoją wiedzę i umiejętności dla osiągnięcia postawionego przed zespołem celu. Porozumienie się i korzystanie z doświadczenia i kompetencji współpracowników wymaga posiadania specyficznych zdolności związanych z umiejętnością skutecznego komunikowania się (a więc rozmawiania, a nie tylko mówienia) oraz współpracy i uzupełniania wniesionego przez członków grupy wkładu. Stąd też umiejętność współpracy jest jedną z najbardziej cenionych przez pracodawców kompetencji. Zdolnością którą nie tylko warto, ale wręcz należy rozwijać aby odnieść zawodowy sukces.

szkolenia

NASI KLIENCI

Prowadzące warsztaty wykazały się doskonałym przygotowaniem merytorycznym, elastycznym podejściem do zapotrzebowania uczestników oraz umiejętnością przekładania wiedzy na proste przykłady.
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie WLKP 2014

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054