A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Każda zarządzająca pracownikami produkcyjnymi - kierownicy zmianowi czy tez brygadziści są grupą dość często pomijaną podczas prowadzenia szkoleń dla pracowników firm. Tymczasem ich oddziaływania na podległych pracowników im jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wydajności zespołu, a więc i efektywności całej firmy. Kształtowanie umiejętności przywódczych u liderów na produkcji - w tym kwestii umiejętnego motywowania pracowników, egzekwowania wykonania zadań czy prowadzenia ocen pracowniczych stanowi doskonałą inwestycję, która zwróci się w postaci większej efektywności produkcji oraz mniejszej rotacji pracowników.

 

Cel ogólny cyklu szkoleniowego: budowanie kompetencji brygadzistów/ kierowników zmianowych w zakresie umiejętności efektywnego kierowania zespołem.

 

Proponowane tematy bloków szkoleniowych:
 
Blok I: Budowanie zespołu i zarządzanie
 • Etapy rozwoju pracownika – do Debiutanta do Eksperta
 • Model przywództwa sytuacyjnego Blancharda: Etap rozwoju pracownika a styl zarzadzania
 • Rozpoznanie osobistego – preferowanego stylu zarządzania
 • Fazy rozwoju zespołu
 • Przyjmowanie nowych członków grupy, integracja zespołu
 
Blok II: Asertywność w relacji asymetrycznej
 • Utrzymywane postawy OK-OK w relacji niesymetrycznej
 • Typy i konsekwencje postaw życiowych
 • Komunikacja wprost
 • Udzielanie asertywnej informacji zwrotnej
 • Asertywna reakcja na opinię innych
 
Blok III: Ocena okresowa
 • Podstawowe zasady prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Reagowanie na rozbieżności w ocenie pomiędzy pracownikiem a przełożonym
 • Reagowanie na sytuacje trudne podczas rozmowy
 • Ćwiczenie prowadzenia rozmowy zgodnej z arkuszem firmy
 
Blok IV: Budowanie pewności siebie w roli lidera
 • Diagnoza posiadanych zasobów do pełnienia funkcji lidera zespołu
 • Diagnoza zależności między pewnością siebie a działaniami pracowników
 • Analiza konsekwencji zmiany w roli zawodowej związanej z awansem wewnętrznym
 
Blok V: Autorytet oparty na relacji
 • Motywowanie pracowników – zasady motywowania pozafinansowego
 • Okazywanie empatycznego zrozumienia i budowanie relacji
 • Zachowanie równowagi między orientacją na ludzi a na zadania
 • Wspieranie pracowników
 • Expose szefa
 
Blok VI: Delegowanie, wydawanie poleceń i egzekwowanie wykonania zadań
 • Delegowanie a wydawanie poleceń
 • Drabina delegowania zadań
 • Prowadzenie instruktażu
 • Dopasowanie zadania do etapu rozwoju pracownika
 • Monitorowanie wykonania zadań
 • Procedura 4 kroków – egzekwowanie wykonania poleceń/ przestrzegania reguł

 

Realizacja jednego bloku szkoleniowego trwa od 4 do 6 godzin szkoleniowych. Bloki można łączyć, rozszerzać czy też wybrać część z propozycji.

szkolenia

NASI KLIENCI

Zajęcia przeprowadzone zostały w sposób dopasowany do specyfiki i potrzeb nauczycieli z różnych szkół. Atutem usług firmy była elastyczność w dopasowaniu tematyki do zapotrzebowania konkretnej placówki, terminowość, oraz umiejętność przełożenia wiedzy psychologicznej na realia polskich szkół
Fundacja PWN Poznań 2014

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054